Khi thờ tôn tượng Ta Bà tam Thánh, chúng ta hướng tâm về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thị hiện ở cõi Ngũ trược ác thế để giáo hóa chúng sanh. Chúng ta học những gì ngài dạy, ngài làm và buông bỏ hết tham sân si mạn. Khi nhìn sang tượng Quan Thế Âm Bồ tát, chúng ta sẽ nhớ đến hạnh nguyện cao cả của Ngài, sự từ bi, tâm nguyện rộng lớn của ngài là những gì chúng ta cần học theo. Khi thấy tượng Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta sẽ nghĩ đến Hiếu đạo, cái gốc căn bản để làm người, từ đó mở rộng tâm lượng đến hư không giới pháp.

Tại Đồ gỗ Hướng Mai qua sự chắt lọc kỹ càng về tay nghề và sự chỉn chu của người thợ mộc, những pho tượng Ta Bà Tam Thánh luôn được ra đời trong sự kính cẩn, trân trọng và tâm hoan hỉ. Hôm nay Đồ gỗ Hướng Mia xin được giới thiệu Bộ tượng Ta Bà Tam Thánh bằng gỗ Hương để Quý khách hàng thưởng lãm và có duyên sẽ đón được các ngài về gia đình ngày ngày cung kính, đèn hương!

Kính chúc Quý khách hàng luôn luôn bình an – hạnh phúc cùng sự giác ngộ nơi Phật Pháp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *