BỘ BÀN GHẾ CỬU LONG BÁT MÃ GỖ CẨM

Ý NGHĨA PHONG THỦY CỦA CỬU LONG BÁT MÃ

Cửu Long: Theo Chu Dịch (cổ thư lâu đời nhất Trung Quốc), số 9 có tính dương. Người Trung Quốc cổ đại phân số thành hai loại là số tính dương và số tính âm. Số lẻ có tính dương và số chẵn là âm. Số 9 là số có tính dương lớn nhất, đại diện cho nền tảng và nguyên tắc của Đạo.

Bát mã: Thời xưa đánh giặc hay đi làm ăn, phương tiện duy nhất để đi và đến nhanh từ điểm A đến điểm B là con ngựa. Thời đó mỗi lần đi xa là một chuyện rất gian nan, đi nhiều tháng (chuyển hàng chẳng hạn) hoặc đi đánh giặc thường rất nhiều năm mới trở về, vì vậy nên coi như đi 10 người về được chỉ 1 người, mã đáo là ý nghĩa: may mắn quay về. – Ngựa phi trong gió có ý là con ngựa đó khỏe mạnh. – 8 con bởi vì số 8 “Bát” đọc theo hán cùng một âm với chử Phát là phát đạt.

Danh mục: