BỘ BÀN GHẾ CÔNG PHƯỢNG TAY 16 – GỖ MUN

Công Phượng là một sản phẩm xuất phát từ thời Nhà Minh – thời thịnh vượng cuối cùng của người Hán trị vì Trung Hoa.
Với những kết tinh sắc sảo nhất của người Hán còn tồn tại trong bộ bàn ghế Minh Quốc Công Phượng, Hướng Mai chúng tôi đã gìn giữ và sáng tạo các họa nét thuần túy vốn có mà lại mang xu hướng văn hóa Việt đương đại