THẦN CHÚ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI; OM MUNI MUNI MAHA MUNI SHAKYA MUNAYE SVAHA 🌷🍃

𝐇𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐢́𝐚 Đ𝐮̛́𝐜 𝐏𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐂𝐚 𝐌𝐚̂𝐮 𝐍𝐢 – ngày 30 theo lịch Kim cương thừa …………. 🌷Trong ngày này, bạn nên tha thiết cầu nguyện Đức Phật thời hiện tại, giáo chủ của cõi Sa bà – Đức Thích Ca Mâu Ni. Nếu bạn phát nguyện quy y Ngài, mọi nghiệp chướng, báo chướng của 80.000 kiếp sẽ được tịnh hóa, bạn sẽ đón nhận ân phúc gia trì để đóng các cửa dẫn xuống cõi Địa ngục lửa thiêu đốt. …………. 🌷Hãy tích lũy công đức vào các ngày vía Phật bằng các thiện hạnh và hồi hướng công đức đến hết thảy chúng sinh hữu tình. 🍃Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sinh Đều trọn thành Phật đạo!🍃 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngày hôm nay là thánh vía Đức Phật Dược Sư theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam và ngày vía Đức Phật Thích Ca theo Phật Giáo Tây Tạng. Theo lịch pháp của Tây Tạng thì đây là ngày Lưỡng Phong, có năng lượng viên mãn sở cầu; còn theo lịch pháp Việt Nam sẽ là Thanh Long Hoàng Đạo. Nói chung, ngày tốt đó ạ. Người tu thì chỉ mong các trường năng lượng này để tăng trưởng thiện nguyện thôi. 🌷 ✍🏼 Chánh Nhân cẩn bút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *