Đức Phật đã dạy sức khỏe và trí tuệ là tài sản quý giá nhất của mỗi con người. Trí tuệ trong đó bao gồm trí là quán thấy và tuệ là hiểu rõ. Trí tuệ là sự thông minh am hiểu và sáng suốt. Đặc biệt là khi có trí tuệ, con người sẽ không dễ dàng rơi vào những tội lỗi u mê.

Ngược lại luôn thể hiện sự hiểu biết và nhanh nhạy, tận dụng tốt tiềm năng của trí óc. Ông cha ta có một câu rất hay là “Trí giả nhạo Thuỷ “ có nghĩa là: Người sở hữu chữ trí luôn luôn thông suốt giống như một dòng nước có thể chảy qua được tất cả những rào cản.

Cho nên có rất nhiều người mua tranh gỗ chữ Trí để mỗi khi nhìn vào thấy lòng mình được sáng ra và biết phấn đấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *