Tượng Sư tổ Bồ đề Đạt Ma

Tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát

Tượng Đức Phật A Da Đà; Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát (2 bên)

 

NGHÊNH ĐÓN 3 ÔNG TIÊN PHÚC LỘC THỌ RƯỚC LỘC VỀ NHÀ

Bàn thờ rồng đỉnh

Bàn thờ Ngũ phúc

Bàn thờ gỗ Hương

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *