Đằng sau một doanh nhân nữ vẫn là một người phụ nữ với mong ước được toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình, nhưng hơn hết họ còn mang trách nhiệm với cộng đồng với nghề truyền thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *